(028) 3636 9120
Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG – NV QUẢN LÍ HÀNG MẪU – [Q1]

1. Mô tả công việc - Tiếp nhận đơn hàng, nắm bắt các yêu cầu về tiêu chuẩn kĩ thuật và chất lượng của khách để triển khai hàng mẫu – Thu thập các mẫu hàng may mặc, mẫu cắt may và các mẫu vải từ các vendor

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN KIÊM THƯ KÍ – [ĐỒNG NAI]

1. Mô tả công việc Thông dịch công tác văn phòng, nhà máy Biên dịch hợp đồng tài liệu Kết nối các phòng ban Các công việc khác được giao phó

TUYỂN DỤNG – QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG [BÌNH DƯƠNG]

1. Mô tả công việc: - Kiểm soát hoạt động QC, hệ thống QA của công ty – Thiết lập SOP (Quy trình thao tác chuẩn), đào tạo cho nhân viên, liên hệ với người mua hoặc bên thứ 3 để kiểm toán kỹ thuật – Thực hiện các hoạt động cải

TUYỂN DỤNG – NV QUẢN LÍ ĐƠN HÀNG -[Q1]

1. Mô tả công việc - Tiếp nhận đơn hàng, nắm bắt các yêu cầu về tiêu chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm của khách hàng – Cập nhật thông tin đơn hàng lên hệ thống, làm việc với bộ phận phát triển mẫu để triển khai mẫu sản phẩm,

TUYỂN DỤNG – NV QUẢN LÍ HÀNG MẪU – [Q1]

- Tiếp nhận đơn hàng, nắm bắt các yêu cầu về tiêu chuẩn kĩ thuật và chất lượng của khách để triển khai hàng mẫu – Thu thập các mẫu hàng may mặc, mẫu cắt may và các mẫu vải từ các vendor – Tìm nguồn cung ứng nguyên phụ liệu cho

Không nên tăng giờ làm thêm

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam (tổ chức nhân đạo quốc tế chống đói nghèo toàn cầu và bất công xã hội), Sáng kiến đầu tư cho phụ nữ tổ chức diễn đàn
« 1 2 3 4 5 »